ข้อตกลง และเงื่อนไข

รถเช่าทุกรุ่น ตามราคาที่แสดงในหน้าเวบไซน์ รวมประกันภัย ชั้น 1 (สำหรับรถเช่าเชิงพาณิชย์)

1. กรณีที่รถเกิดความเสียหาย จะมี่ค่าใช้จ่ายเสียหายส่วนร่วม (Deduct) ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ดูรอย ขีดข่วน ตามความเป็นจริง
2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าเป็นภายถูกโดยมีคู่กรณีเป็นภายผิด ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้น

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ ทางเราจะเก็บบัตรประชาชนตัวจริง ไว้ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมัดจำครับ แล้วแต่กรณี

บริการรับส่งรถ ฟรี ที่สนามบินภูเก็ต กรณีลูกค้าต้องการ ส่ง-รับ นอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเ ติม 300 -500 บาท

การชำระเงินเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต (+5%)

มีข้อสงสัยประการใด ราคาแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 085-883-4030 อรุณ