การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

1.1 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตาม Phuket Sandbox (เริ่ม 1 ก.ค. 2564) มาตรการ Phuket Sandbox
เป็นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

  • นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
  • นักท่องเที่ยวมาจากกลุ่มประเทศที่ได้รับคัดเลือก
  • เข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

(รายระเอียดมาตรการอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาออกมา)

  • สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กักตัวที่ โรงแรม ALQ จนครบ 14 วัน

(กักตัวอยู่ในห้องพักไม่สามารถออกมาท่องเที่ยวได้จนครบกำหนด 14 วัน)

2. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ

2.1 ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว

( ต้องได้รับการฉีดครบโดส ตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น Astra Zeneca ที่ฉีด 1 เข็มเข้าได้ )

2.2 ผลตรวจ Covid ด้วยวิธี RT- PCR หรือ Antigen test อายุไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง

2.3 หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ต้องมีหนังสือรับรองการได้รับรักษาตัว

หากไม่มีข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่งต้องกักตัว 14 วัน

ยกเว้น ผู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 1- 3  ทางเครื่องบิน ไม่สามารถเลือกกักตัวได้  ยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งจำงหวัดภูเก็ตที่ 2920/2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

Q&A

1. มาตรการ Phuket Sandbox ยังคงเป็นร่างมาตรการที่ผ่านการเห็นชอบในเบื้องต้น ที่ต้องรอการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลทางกฏหมายต่อไป

2. นักท่องเที่ยวทั่วไปจากในประเทศยังสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้ตามปกติถึงแม้จะมีการเปิดมาตรการ Phuket Sandbox แล้วก็ตามเพียงปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเข้าออกของจังหวัดภูเก็ต

3. ภูเก็ตยังคงเมืองระดับโลกที่เป็นพื้นที่สีเขียว และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เพียงทุกคนร่วมมือกันรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent