ข้อตกลง และเงื่อนไขของอรุณรถเช่าภูเก็ต

รถเช่าภูเก็ต ทุกรุ่น ตามราคาที่แสดงในหน้าเวบไซน์ อรุณรถเช่าภูเก็ต รวมประกันภัย ชั้น 1 (สำหรับรถเช่าเชิงพาณิชย์)

รถเช่าภูเก็ต
1. กรณีที่รถเกิดความเสียหาย จะมี่ค่าใช้จ่ายเสียหายส่วนร่วม (Deduct) ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดนทาง อรุณรถเช่าภูเก็ตจะดูรอย ขีดข่วน ตามความเป็นจริง

2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกโดยมีคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้น

เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ โดยทางอรุณรถเช่าภูเก็ตจะเก็บบัตรประชาชนตัวจริงไว้ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตมัดจำครับ แต่ขึ้นอยู่กับกรณี

บริการรับ-ส่งรถ ฟรี ที่สนามบินภูเก็ต กรณีลูกค้าต้องการ รับ-ส่ง นอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ  300 -500 บาท

การชำระเงินเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต (+5%)

หากมีข้อสงสัยประการใด และราคาแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพื่อรับราคาพิเศษ หรือจองรถเช่าได้ที่
โทร 085-883-4030 (อรุณ) หรือตามช่องทางการติดต่อ อรุณรถเช่าภูเก็ต ตาม FORM ด้านล่างครับ