All posts by arun_admin

บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้รับมาตรฐาน SHA พร้อมให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ “มาตรฐาน SHA” ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค

ทางผู้บริหาร บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต แจ้งว่า บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ “มาตรฐาน SHA” ตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) สำหรับโครงการ SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้ร่วมกันทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ  10 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สมัครเข้าร่วมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ ซึ่งสถานประกอบการแต่ละประเภทจะมีการกำหนดมาตรการในการปรับปรุงการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยมาตรการเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ (new normal)

โดยมาตรฐานเบื้องต้นผู้ประกอบการรถเช่าจะมี 3 ส่วนหลักคือ 

1.สุขลักษณะผู้ให้บริการรถ รถเช่า และอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีอยู่ใน รถเช่า พร้อมกับการบริการที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดภายใน รถเช่า เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค โควิด-19

3.การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้มีการปรับปรุงตามมาตรฐานตามที่โครงการกำหนดจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในอนาคตนับเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขลักษณะ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

Read more

รวมโรงแรมใน ภูเก็ตผ่านมาตรฐาน SHA

สำหรับใครที่มองหาโรงแรมภูเก็ต Sandbox ที่มี  SHA+ เพื่อเข้าพัก เราได้รวบรวมโรงแรมมาให้ ณ โพสต์นี้  สนใจติดต่อโรงแรมได้โดยตรงนะคะ

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

 

 

 

Read more

F&Q About entering Phuket❓

Information as of 14th June, 2021Entry from oversea

1. Vaccinated travelers : under  Phuket Sandbox (Start from 1st July,21)

 • Received full dose /s of Covid-19 vaccines
 • Travel from selected countries
 • For tourism purpose only

More detail of regulations will be announced after published in the Royal Gazette

2. Non vaccinated travelers.

 • Quarantine in ALQ 14 nights (in room only) then able to travel freely.

Domestic Entry

1. Vaccinated travelers – full doses per manufacturers.

( recommendationOR – 1 dose of Astra Zeneca. OR)

2. Negative result of Covid-19 test by RT-PCR or Antigen test

(Not longer than 7 days prior the departure date) OR

3. Treated & Recovered from Covid-19

(No longer than 90 days AND must be able to provide doctor certificate)

Unable to provide one of above 3 mentioned evidence must quarantine 14 nights.

1-3 Excluded children age under 5 years old.

Travel by air is not allowed to quarantine.

Q&A

1. The Phuket Sandbox measures in this announcement are still draft measures that have received initial approval, yet still waiting for final approval and then to be published in the Government Royal Gazette in order to be implemented legally.

2. Domestic tourists can still travel to Phuket following the Phuket entry & exit restrictions during the Phuket Sandbox scheme

3. Phuket remains a world-class city that is green and safe for all tourists. Just everyone working together to strictly maintain safety standards.

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent


 

Read more

ตอบข้อสงสัย อัพเดทมาตรการล่าสุด การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต❓

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

1.1 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตาม Phuket Sandbox (เริ่ม 1 ก.ค. 2564) มาตรการ Phuket Sandbox
เป็นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

 • นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
 • นักท่องเที่ยวมาจากกลุ่มประเทศที่ได้รับคัดเลือก
 • เข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

(รายระเอียดมาตรการอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาออกมา)

 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กักตัวที่ โรงแรม ALQ จนครบ 14 วัน

(กักตัวอยู่ในห้องพักไม่สามารถออกมาท่องเที่ยวได้จนครบกำหนด 14 วัน)

2. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ

2.1 ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว

( ต้องได้รับการฉีดครบโดส ตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น Astra Zeneca ที่ฉีด 1 เข็มเข้าได้ )

2.2 ผลตรวจ Covid ด้วยวิธี RT- PCR หรือ Antigen test อายุไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง

2.3 หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ต้องมีหนังสือรับรองการได้รับรักษาตัว

หากไม่มีข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่งต้องกักตัว 14 วัน

ยกเว้น ผู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 1- 3  ทางเครื่องบิน ไม่สามารถเลือกกักตัวได้  ยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งจำงหวัดภูเก็ตที่ 2920/2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

Q&A

1. มาตรการ Phuket Sandbox ยังคงเป็นร่างมาตรการที่ผ่านการเห็นชอบในเบื้องต้น ที่ต้องรอการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลทางกฏหมายต่อไป

2. นักท่องเที่ยวทั่วไปจากในประเทศยังสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้ตามปกติถึงแม้จะมีการเปิดมาตรการ Phuket Sandbox แล้วก็ตามเพียงปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเข้าออกของจังหวัดภูเก็ต

3. ภูเก็ตยังคงเมืองระดับโลกที่เป็นพื้นที่สีเขียว และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เพียงทุกคนร่วมมือกันรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent


 

Read more

10 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวเมืองพังงา เอาให้ฟินสุดๆ

🌴พังงา ไม่ใช่แค่เมืองทางผ่าน !!! หลายคนพอนึกอยากเที่ยวภาคใต้ เราเชื่อว่าน้อยคนจะนึกถึงจังหวัดพังงา แต่พังงามีอะไรน่าเที่ยวเยอะมากกกก วันนี้เราเลยมาจัด 10 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวเมืองพังงา เอาให้ฟินสุดๆ ไปเลย มาดูกันว่าจะมีที่ไหนบ้าง

1. คลองสังเน่ห์ ตะกั่วป่า

คลองสังเน่ห์-2รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

สำหรับ คลองสังเน่ห์ เปรียบเสมือนเป็น little amazon ในไทยเลยก็ว่าได้ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ การนั่งบนเรือพายเพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ตอนที่เราไปจะเห็นต้นไทรโบราณอายุนับร้อยปี บางช่วงก็ห้อยเป็นระย้าเหมือนม่านไทร และยังเห็นสัตว์ต่างๆ มากมาย เช่น ลิง งูปล้องทอง งูเขียวหางไหม้ นกพญาปากกว้างท้องแดง ไปจนถึงนกเงือกเลยที่เดียว

คลองสังเนห์-1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ในการนั่งเรือ ที่นี่จะมีพี่ๆ คอยแจวเรือให้ และคอยอธิบายว่าจุดไหนคืออะไร มองหาสัตว์ต่างๆ ให้เราดู สนุกมากเลย ถ้าใครชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนิดๆ และชอบสัตว์ต่างๆ แบบเรา ก็แนะนำว่าห้ามพลาดเลยค่ะ
เราเจอนกพญาปากกว้าง และนกเงือกด้วยล่ะ ^^ สำหรับนกพญาปากกว้างเป็นนกที่ทำให้เราชอบถ่ายรูปนกเลย นอกจากนกแล้ว ก็ยังเจอลิง งูปล้องทอง และรังแตน อุดมสมบูรณ์สุดๆ

คลองสังเนห์-3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ปล.งูปล้องทองนี่เจอเกาะเหนือหัวเลยล่ะ ตอนมองหาก็หาไม่เจอ พอเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นแระ อื้อหื้ออออ
สรุปคือ เราชอบที่นี่มากนะ ไม่มาแล้วเสียดายสุดๆ อย่าให้เป็นที่เที่ยวเฉพาะฝรั่งเลย คนไทยมากันเยอะๆ น๊า

 • ค่าใช้จ่าย : 500 บาทต่อลำ ลำนึงนั่งได้ 2 คน
 • เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 09.00 – 17.00 น.

ปล.เรานั่งเรือกับ Little Amazon Takuapa Tour เลยจ้า

2. น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกปากวีป 2 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

น้ำตกสายรุ้ง มีชื่ออีกชื่อว่า น้ำตกปากวีป เป็นน้ำตกที่ไม่ได้สูงใหญ่มาก แต่ใกล้กับที่จอดรถมาก เหมาะกับคนที่คิเกียดเดินแบบเราสุดๆ

น้ำตกปากวีป 1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

 • ค่าใช้จ่าย : เสียแค่ค่าที่จอดรถคันละ 20 บาทจ้า

3. ประภาคาร เขาหลัก

 

ประภาคาร เขาหลัก1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ประภาคารเขาหลัก เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของหาดนางรองเลย หอประภาคารนี้สร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์สึนามิ เอาไว้สำหรับเตือนภัยในยามเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งความสวยงามของทะเลพังงา คือ การเห็นพระอาทิตย์ตกลับฟ้ายามเย็น และที่ประภาคารเขาหลัก ก็เป็นอีกจุดนึงที่สวยงามมาก

ประภาคาร เขาหลัก2 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ช่วงตอนเย็นๆ สักเวลาประมาณ 4-5 โมง น้ำจะเริ่มลงค่ะ ก็จะเกิดเป็นชายหาดเชื่อมระหว่างฝั่ง และเกาะบนประภาคาร ทำให้เราสามารถเดินขึ้นประภาคารไปถ่ายรูป และชมวิวพระอาทิตย์ตกได้บนเกาะเล็กๆ ตรงนี้ได้เลยค่ะ

4. น้ำตกลำปี

น้ำตกลำปี1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

น้ำตกลำปี จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่มากกกก สูงมีหลายชั้นสวยงาม แต่ละชั้นก็จะค่อยๆ ไหลลดหลั่นลงมาอย่างสวยงามเลย

น้ำตกลำปี2 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

มีทางเดินขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละชั้นได้ เดินง่ายมากค่ะ และถ้าตากล้องอยู่ข้างล่างคน มีแบบอยู่ข้างบนอีกคน ก็สามารถมองเห็นคนอยู่ระหว่างชั้นน้ำตกที่แตกต่างกันได้เลย

5. หาดท้ายเหมือง

หาดท้ายเหมือง1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

หาดท้ายเหมือง2 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

หาดท้ายเหมือง เป็นหาดที่ยาวมากกก และยังอุดมสมบูรณ์มากๆ ซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีเต่ามะเฟืองมาวางไข่ด้วยจ้า ซึ่งเจ้าเต่ามะเฟืองนี่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว และเค้าทานแมงกระพรุนเป็นอาหาร ดังนั้นถ้าใครทิ้งถุงพลาสติกลงทะเล เค้าก็มีโอกาสกินและสิ้นชีพได้ ดังนั้นอย่าใช้ถุงพลาสติกกันเยอะ และทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ก็เป็นอีกทางที่ช่วยน้องเต่ากันได้นะคะ

6. วัดท่าไทร ท้ายเหมือง

วัดท่าไทร ท้ายเหมือง1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

วัดท่าไทร หรือ วัดเทสก์ธรรมนาวา เป็นอาคารไม้สักสวยงามทั้งหลัง และอยู่ริมทะเล ซึ่งชายหาดรอบๆ จะเต็มไปด้วยป่าสน สวยงาม และร่มรื่น ซึ่งเป็นวัดเดียวในภาคใต้ที่ติดทะเล ทำให้ที่นี่กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดของพังงาค่ะ

7. สะพานไม้เขาปิหลาย

2สะพานไม้เขาปิหลาย รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

เมื่อก่อนนี้ เมื่อเทียบกันระหว่างการทำเหมืองแร่ดีบุกกับน้ำมัน จะเห็นว่าราคาขายสูสีกันบาง จากน้ำมันลิตรละ 6-7 บาท ตอนนี้ก็ไปถึงลิตรละ 30 บาท แต่ดีบุกไม่ได้ราคาดีขึ้นขนาดนั้น ทำให้การทำเหมืองดีบุกหลายๆ ที่ค่อยๆ ลดหายลง ซึ่งสะพานไม้เขาปิหลาย เดิมนั้นเป็นสะพานที่เอาไว้สำหรับการขนแร่จากเรือขึ้นฝั่ง ซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆ พังทลายลงอย่างช้าๆ ตามการกัดเซาะของน้ำทะเลโดยธรรมชาติ ดังนั้นถ้าใครมีโอกาสก็รีบมาเก็บภาพที่นี่ก่อนจะเลือนหายไปนะคะ

1สะพานไม้เขาปิหลาย รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวที่นี่ คือ ช่วงเย็นนะคะ พระอาทิตย์ตกริมหาดสุดสวยแทบทุกวันในพังงา เราชอบที่นี่มาก เพราะสะพานไม้นี่แหละ เหมือนประตูทะลุมิติไปอีกโพ้นนึง

8. เขาตาปู เขาพิงกัน

เขาตาปู เขาพิงกัน1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

เขาตาปู เป็นลักษณะหินก้อนใหญ่คล้ายกับตะปูขนาดใหญ่ยกษ์ที่ลอยบนผิวน้ำ ซึ่งในส่วนของฐานเขาก็โดนน้ำกัดเซาะไปเรื่อยๆ จึงทำให้ห้ามนักท่องเที่ยวว่ายน้ำ หรือเดินเรือใกล้ๆ เพราะอาจจะล้มได้ทุกเมื่อเลย ดังนั้น รีบไปเที่ยวกันก่อนที่จะล้มจ้า

เขาตาปู เขาพิงกัน2 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ปล.อีกชื่อของเกาะ คือ เกาะเจมส์บอนด์ เพราะถ่ายทำหนังดังกล่าวช่วงปี 2517 ทำให้ทุกคนที่มาถ่ายรูปต้องทำท่าจับปืนนั่นเอง

 • การเดินทาง : One Day trip นั่งเรือมาจากท่าเรือด่านศุลกากรได้เลยจ้า ราคาจะอยู่ 1800-2200 ต่อวัน
 • ค่าเข้าอุทยาน : 60 บาทต่อคนค่ะ

9. ทะเลแหวก

ทะเลแหวก1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

ถ้าใครที่มาเที่ยวตามเกาะปันหยี และเขาตาปูช่วงเวลาก่อน 10.00 น้ำจะยังไม่ขึ้น เราเห็นทะเลแหวกได้หลากหลายจุดมากเลย ซึ่งก็สามารถจอดเรือถ่ายรูปได้ฟินเลย

10. เกาะปันหยี

เกาะปันหยี2 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

เกาะปันหยี1 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

เกาะปันหยี เป็นเกาะลอยน้ำ ของชาวมุสลิม ซึ่งเป็นเกาะเดียวเลยที่มีร้านอาหารขายในการเที่ยวโซนเขาตาปูละแวกนี้ ซึ่งถ้ามาแล้วก็เดินเล่นในเกาะได้ และเราก็ตั้งใจมาดูสนามบอลลอยน้ำว่าหน้าตาเป็นยังไง ที่ทำให้ชาวปันหยีเตะบอลเก่งมากกัน

เกาะปันหยี3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

การเดินเล่นในเกาะไม่ต้องกลัวหลงเลย เค้ามีทำรูปวาดง่ายๆ ที่เข้าใจได้ทุกประเทศบนพื้น ซึ่งตอนที่เราไปก็เห็นเด็กๆ เล่นบอลยู่ พี่คิมก็เลยขอน้องๆ เล่นด้วย สนุกสนานเลยจ้า

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

 

Read more