บทความทั้งหมด

บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้รับมาตรฐาน SHA พร้อมให้บริการลูกค้า ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ “มาตรฐาน SHA” ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค

ทางผู้บริหาร บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต แจ้งว่า บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้รับการรับรองพร้อมตราสัญลักษณ์ “มาตรฐาน SHA” ตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) สำหรับโครงการ SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้ร่วมกันทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค เปิดโอกาสให้สถานประกอบการ  10 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สมัครเข้าร่วมเพื่อรับตราสัญลักษณ์ ซึ่งสถานประกอบการแต่ละประเภทจะมีการกำหนดมาตรการในการปรับปรุงการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยมาตรการเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค โควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ (new normal)

โดยมาตรฐานเบื้องต้นผู้ประกอบการรถเช่าจะมี 3 ส่วนหลักคือ 

1.สุขลักษณะผู้ให้บริการรถ รถเช่า และอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีอยู่ใน รถเช่า พร้อมกับการบริการที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดภายใน รถเช่า เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค โควิด-19

3.การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน บริษัท Arun Phuket Car Rent อรุณรถเช่าภูเก็ต ได้มีการปรับปรุงตามมาตรฐานตามที่โครงการกำหนดจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์รับรองคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในอนาคตนับเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขลักษณะ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

Read more

รวมโรงแรมใน ภูเก็ตผ่านมาตรฐาน SHA

สำหรับใครที่มองหาโรงแรมภูเก็ต Sandbox ที่มี  SHA+ เพื่อเข้าพัก เราได้รวบรวมโรงแรมมาให้ ณ โพสต์นี้  สนใจติดต่อโรงแรมได้โดยตรงนะคะ

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent

 

 

 

Read more

F&Q About entering Phuket❓

Information as of 14th June, 2021Entry from oversea

1. Vaccinated travelers : under  Phuket Sandbox (Start from 1st July,21)

  • Received full dose /s of Covid-19 vaccines
  • Travel from selected countries
  • For tourism purpose only

More detail of regulations will be announced after published in the Royal Gazette

2. Non vaccinated travelers.

  • Quarantine in ALQ 14 nights (in room only) then able to travel freely.

Domestic Entry

1. Vaccinated travelers – full doses per manufacturers.

( recommendationOR – 1 dose of Astra Zeneca. OR)

2. Negative result of Covid-19 test by RT-PCR or Antigen test

(Not longer than 7 days prior the departure date) OR

3. Treated & Recovered from Covid-19

(No longer than 90 days AND must be able to provide doctor certificate)

Unable to provide one of above 3 mentioned evidence must quarantine 14 nights.

1-3 Excluded children age under 5 years old.

Travel by air is not allowed to quarantine.

Q&A

1. The Phuket Sandbox measures in this announcement are still draft measures that have received initial approval, yet still waiting for final approval and then to be published in the Government Royal Gazette in order to be implemented legally.

2. Domestic tourists can still travel to Phuket following the Phuket entry & exit restrictions during the Phuket Sandbox scheme

3. Phuket remains a world-class city that is green and safe for all tourists. Just everyone working together to strictly maintain safety standards.

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent


 

Read more

ตอบข้อสงสัย อัพเดทมาตรการล่าสุด การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต❓

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

1.1 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตาม Phuket Sandbox (เริ่ม 1 ก.ค. 2564) มาตรการ Phuket Sandbox
เป็นการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ

  • นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
  • นักท่องเที่ยวมาจากกลุ่มประเทศที่ได้รับคัดเลือก
  • เข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

(รายระเอียดมาตรการอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาออกมา)

  • สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กักตัวที่ โรงแรม ALQ จนครบ 14 วัน

(กักตัวอยู่ในห้องพักไม่สามารถออกมาท่องเที่ยวได้จนครบกำหนด 14 วัน)

2. การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ

2.1 ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว

( ต้องได้รับการฉีดครบโดส ตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น Astra Zeneca ที่ฉีด 1 เข็มเข้าได้ )

2.2 ผลตรวจ Covid ด้วยวิธี RT- PCR หรือ Antigen test อายุไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง

2.3 หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ต้องมีหนังสือรับรองการได้รับรักษาตัว

หากไม่มีข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่งต้องกักตัว 14 วัน

ยกเว้น ผู้มีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 1- 3  ทางเครื่องบิน ไม่สามารถเลือกกักตัวได้  ยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งจำงหวัดภูเก็ตที่ 2920/2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

Q&A

1. มาตรการ Phuket Sandbox ยังคงเป็นร่างมาตรการที่ผ่านการเห็นชอบในเบื้องต้น ที่ต้องรอการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลทางกฏหมายต่อไป

2. นักท่องเที่ยวทั่วไปจากในประเทศยังสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้ตามปกติถึงแม้จะมีการเปิดมาตรการ Phuket Sandbox แล้วก็ตามเพียงปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการเข้าออกของจังหวัดภูเก็ต

3. ภูเก็ตยังคงเมืองระดับโลกที่เป็นพื้นที่สีเขียว และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน เพียงทุกคนร่วมมือกันรักษามาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

วิธีเช่ารถอย่างชาญฉลาด3 รถเช่าภูเก็ต Arun Phuket Car Rent


 

Read more

วิธีทำความสะอาดรถยนต์ ทำความสะอาดภายในรถให้ปลอดภัยจาก COVID-19

แนะนำวิธีทำความสะอาดรถยนต์ การล้างรถ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในห้องโดยสาร ป้องกันเชื้อ COVID-19 สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่ทำลายสีหรือวัสดุภายในรถ

นับเป็นสถานการณ์ร้ายแรงที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนมาก ๆ สำหรับการระบาดของโรค COVID-19 หรือโคโรนาไวรัส ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายและมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดที่อยู่อาศัย รวมถึงรถยนต์ที่ต้องขับอยู่ทุกวัน

โชคดีที่การทำความสะอาดรถยนต์ให้ปลอดจากเชื้อโควิดไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายขนาดนั้น แค่เพิ่มขั้นตอนนิดหน่อย และเลือกให้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องเท่านั้นเอง ซึ่งต้องความเข้าใจในเรื่องใดบ้าง มาดูกัน

1. ล้างมือทุกครั้งก่อนขับรถ

การล้างมือ คือวิธีป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ดีที่สุด ! เนื่องจาก COVID-19 สามารถอาศัยอยู่บนร่างกาย ผิวหนัง หรือวัสดุต่าง ๆ ได้นานหลายวัน และมือเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถตลอดเวลา เพื่อลดการแพร่กระจายหรือการสะสมของเชื้อไวรัส จึงแนะนำว่าควรล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก่อนเข้าไปภายในตัวรถทุกครั้ง

2. หมั่นล้างรถยนต์เป็นประจำ

เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ขณะที่จอดอยู่มีใครมาสัมผัสรถยนต์ของเราบ้าง รวมถึงผู้โดยสารคนอื่น ๆ หรือพนักงานในสถานีบริการน้ำมันมีใครติด COVID-19 อยู่หรือไม่ ดังนั้นช่วงนี้ต้องหมั่นล้างรถเป็นประจำ เพื่อป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสติดสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ

สำหรับการล้างรถ หากเป็นไปได้แนะนำให้สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับจุดเสี่ยงโดยตรง เช่น มือจับประตู ฝาปิดถังน้ำมันและกระจกข้าง โดยใช้น้ำยาหรือแชมพูล้างรถทำความสะอาดได้ตามปกติเลย เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีคุณสมบัติในการกำจัดไขมัน คราบสกปรกได้ดีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามไม่ควรล้างรถด้วย ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน สบู่ หรือสารฟอกขาว เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นกรด แม้จะมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง แต่ส่งผลเสียทำให้แล็กเกอร์หลุดออกตามไปด้วย

3. ทำความสะอาดภายในรถ

ภายในห้องโดยสารต้องระวังให้ดี แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้สารฟอกขาว แอลกอฮอล์ เพราะสารเหล่านี้จะส่งผลให้พื้นผิว หรือวัสดุต่าง ๆ เกิดรอยด่างและเสื่อมสภาพ โดยสิ่งที่เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดด้านในรถมากที่สุดคือ สบู่ หรือ น้ำผสมสบู่อ่อน ๆ นั่นเอง

โดยสบู่จะทำปฏิกิริยากับ COVID-19 ในแบบเดียวกับที่ทำกับน้ำมัน แต่ไม่ทำลายชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในรถ วิธีทำความสะอาดง่าย ๆ แค่ใช้สบู่ผสมกับน้ำ ไปเช็ดตามแดชบอร์ด ประตู พวงมาลัย และเบาะนั่ง ทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที แล้วเช็ดออกให้แห้ง

เพื่อความชัวร์ว่าแชมพูหรือสบู่ที่ใช้เหมาะกับวัสดุของรถตัวเองหรือเปล่า ให้ลองนำไปใช้ในจุดอับสายตาดูก่อน ทิ้งไว้สักพักแล้วสังเกตดูว่าชิ้นส่วนตรงนั้นมีรอยด่างเกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อมั่นใจแล้วค่อยนำไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ทีหลังก็ได้

4. อย่าลืมเบาะนั่งและพรมปูพื้นด้วย

เบาะนั่งและพรมปูพื้น อีกหนึ่งจุดสะสมเชื้อไวรัสที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับพรมปูพื้นรถยนต์นั้น สามารถนำออกมาเคาะฝุ่นซักได้ตามปกติ ในส่วนของเบาะนั่งแบบหุ้มหนังให้ใช้สบู่ผสมน้ำเช็ดตามข้อข้างบนได้เลย 

ทั้งนี้เบาะนั่งแบบผ้า จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย โดยหลังจากใช้โฟมทำความสะอาดเบาะแล้ว แนะนำให้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามอีกทีและควรหันหน้าผึ่งแดดไว้จนกว่าจะแห้งสนิท

5. ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศ

ไม่ใช่แค่อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เราสัมผัสเท่านั้น ในอากาศก็มีเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยเช่นกัน ซึ่งมันสามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว ทางที่ดีอย่าประมาท ลงทุนฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศปิดท้ายอีกสักหน่อย เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

โคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 นั้นน่ากลัวและติดต่อกันง่ายกว่าที่คิด แถมมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย ทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดรถยนต์ของตัวเอง เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและบางคนต้องใช้งานเกือบทุกวัน รวมถึงอย่าลืมล้างมือให้สะอาด ใส่หน้ากากอนามัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายและป้องกันคนรอบข้างไปในตัว

Read more